Informacja dotycząca dofinansowania do usuwania azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2017

PRZYPOMINAMY !!!

 

Gmina Lyski w roku 2017 ponownie zamierza ubiegać się o dotację

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

na zadanie polegające na demontażu/zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków będących własnością osób fizycznych.

 

Przedłużamy termin składania deklaracji do dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

Właściciele zainteresowani udziałem w programie, mający zamiar usunąć azbest ze swoich budynków mieszkalnych lub gospodarczych w roku bieżącym (t.j. do dnia 30 września 2017 r.), proszeni są o złożenie do Urzędu Gminy Lyski pisemnej deklaracji udziału w programie

 

(deklaracja dostępna jest w zakładce ochrona środowiska/programy realizowane przez gminę)

 

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem                 32 4300051 wew.110 lub w Urzędzie Gminy Lyski, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej biuro nr 10, I piętro)