Część 2" "Gospodarka osadami ściekowymi" 07.04.2006 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2016

Gospodarka osadami ściekowymi”

(7 kwietnia 2006 r.)

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

  • mgr inż. A. Kuczera, Oddział Biura ZPKWŚ w Rudach „Parki krajobrazowe jako obszary chronione w Polsce”.

  • K. Brząkalik, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie „Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie”.

  • dr B. Wyżgolik, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN „Osady ściekowe jako źródło wielu zagrożeń dla środowiska”.