Formalne aspekty organizacji i finansowania imprez przez organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2018

W dniu 9 sierpnia 2018 r o godz. 1700 w Sali OSP Lyski odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Lyski pt.: „Formalne aspekty organizacji i finansowania imprez przez organizacje pozarządowe”.

W szkoleniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Lyski wzięło udział 37 osób.

W spotkaniu uczestniczyli Sołtysi, Radni RG Lyski, przedstawiciele Ludowych Klubów Sportowych, UKS Gracz, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz inne Stowarzyszenia z naszej Gminy.

Zajęcia w formie wykładów z użyciem narzędzi multimedialnych prowadzili Łukasz Gorczyński, Tomasz Pawłowski – doradcy i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu organizacji pozarządowych. Na co dzień pracownicy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Fundacja Trzeci.org. - autorzy bloga www.trzeci.org

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi m.in. uzyskania niezbędnych formalności związanych z organizacją imprez przez organizacje pozarządowe np. zezwolenia, zgody, zabezpieczenie imprezy, jak również ponoszenie dodatkowych opłat takich jak ZAiKS.

Kluczowym elementem szkolenia było przedstawienie przez prowadzących tematu Źródła finansowania imprez przez organizacje pozarządowe m.in. omówiono rodzaje i formy dotacji, darowizny, zbiórki publiczne – zasady prowadzenie zbiórek publicznych, jak również omówiono różnicę pomiędzy działalnością odpłatną pożytku publicznego a działalnością nieodpłatną pożytku publicznego oraz działalnością gospodarczą prowadzoną przez organizacje pozarządowe.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie