Spotkanie z Kierownikiem Działu Rozwoju Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2018

W piątek 13 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lyski z Panem Sebastianem Kulik Kierownikiem Działu Rozwoju Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Głównym celem spotkania było omówienie planowanej budowy sieci gazowniczej na terenie gminy Gaszowice jak również możliwość rozbudowy  tego gazociągu na obszarze sołectwa Sumina w Gminie Lyski.

Obecnie prowadzona jest akcja zbierania ankiet wśród mieszkańców gminy Gaszowice, gdzie szacunkowy czas opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę to ok 2 - 3 lata.

Jeżeli chodzi o możliwość przedłużenia sieci gazowniczej, aż do miejscowości Sumina to dowiedzieliśmy się, iż  jest to możliwe dopiero w II etapie za ok. 3 lata jeżeli będzie zainteresowanie wśród potencjalnych odbiorców. Prawdopodobieństwo realizacji inwestycji zwiększa gwarantowany większy odbiorca gazu np. duży zakład.

Również poruszono możliwości rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Lyski od strony Raciborza na terenie Raszczyc, Pan Kierownik PSG nie był zorientowany.

W spotkaniu uczestniczyli również Radni Sołectwa Sumina Pan Wiesław Biernat i Pan Leszek Staniek oraz pracownicy UG Lyski Pan Józef Stukator oraz Kierownik Referatu Infrastruktury Pani Beata Dronszczyk.