Gmina Lyski

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suminie

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suminie.

Projekt zakłada wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie:

  • Sieć kanalizacyjna w Lyskach przy ul. Rybnickiej i w Suminie przy ul. Wolności, Rybnickiej i Polnej o długości rurociągów fi 200 - 1970 mb,
  • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Suminie poprzez m. in. zakup pomp do przepompowni P1,  wymianę kraty mechanicznej, zamontowanie sondy pomiaru ChZT w ściekach, zakup i montaż innych urządzeń wpływających na prawidłową pracę oczyszczalni.

 

Z dokumentacją można się zapoznać w Referacie Inwestycji pokój nr 4 Urzędu Gminy Lyski.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 28 listopada 2019 r. osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Lyski – Biuro Obsługi Klienta (parter) lub na adres e-mail fundusze@lyski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

Formularz konsultacyjny

 

Raport z konsultacji