Gmina Lyski

Gdzie zgłosić znalezienie martwego dzika?

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń – ASF – istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. W ślad za pismem Wojewody Śląskiego, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

W celu walki z chorobą ASF wykonywane są w naszym województwie planowe, zorganizowane przeszukania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków. Działania te koordynuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  • zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego – zgłoszenia można kierować również za pośrednictwem numeru 112,
  • PCZK niezwłocznie przekazują informacje w powyższym zakresie do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii,

ASF przenoszone jest najczęściej przez zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych dzików oraz przez ludzi, ze względu na wykorzystywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików (przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów).

 

Kontakt do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Telefon: 324221000,  324395810

Fax: 324395810

mail: pczk@rybnik.kmpsp.gov.pl