Gmina Lyski

Zespół Szkolno - Przedszkolny (Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Adamowicach)

 

Szkoła podstawowa im. Floriana Adamskiego
Adres:
47-435 Adamowice
ul.Szkolna 7

Telefon: 32 430 00 66

http://zspadamowice.edupage.org/

 

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego

mgr Bożena Czeszyk

 

Autor: Karolina Korbel