Gmina Lyski

Jak postępować na wypadek burzy

 

W Polsce burze występują najczęściej wiosną i latem. O burzy mówimy wtedy, gdy następuje jedno lub kilka nagłych wyładowań atmosferycznych (piorunów). Zwykle towarzyszą im intensywne opady deszczu często z gradobiciem oraz porywisty wiatr.

 

W czasie burzy najbezpieczniej jest przebywać wewnątrz budynku, dlatego - o ile to możliwe - nie należy z niego wychodzić

 

Jeżeli burza zastanie nas poza domem należy:

 • jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie,

 • unikać przebywania pod drzewami,

 • unikać przebywania na otwartej przestrzeni,

 • jeżeli znaleźliśmy się na otwartej przestrzeni znaleźć, o ile to możliwe, obniżenie terenu (starajmy się nie być najwyższym punktem) i kucnąć (nie siadać i nie kłaść się) ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami. Nogi powinny być złączone, ponieważ w przypadku uderzenia pioruna, na skutek powstania różnicy napięć (tzw. napięcia krokowego) może dojść do przepływu prądu między stopami,

 • jeżeli pływamy w wodzie lub znajdujemy się na łodzi wyjść na brzeg i oddalić się od wody, gdyż jest ona doskonałym przewodnikiem elektrycznym,

 • wyłączyć telefon komórkowy, gdyż jest on odbiornikiem radiowym. Co prawda o małej mocy, niemniej jednak, podczas burzy zaleca się unikanie prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy,

 • unikać dotykania przedmiotów zrobionych z metalu oraz przebywania w ich pobliżu przedmioty metalowe mogą przyciągać” pioruny,

 • pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat w podróży) samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna,

 • natychmiast przykucnąć jeżeli czujemy ładunki elektryczne w powietrzu, a włosy „stają nam dęba”,

 • osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym,

 

 Jeżeli podczas burzy przebywamy w domu należy:

 • unikać używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci (telefony, suszarki do włosów, miksery itp.), ponieważ korzystanie z tych urządzeń, w przypadku uderzenia pioruna w naziemną sieć elektroenergetyczną, grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji elektrycznej,

 • odłączyć od sieci elektroniczny sprzęt domowy (sprzęt RTV, komputery) to uchroni go przed uszkodzeniem w przypadku tzw. przepięcia, będącego skutkiem uderzenia pioruna w infrastrukturę elektroenergetyczną,

 • przygotować latarkę z bateriami, na wypadek przerw w dostawie prądu,

 • jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji elektrycznej, popalone przewody lub czujesz swąd wyłącz elektryczność oraz gaz i natychmiast wezwij odpowiednie służby techniczne.

 

Pierwsza pomoc osobie porażonej piorunem

 

I. Należy zbadać stan ogólny poszkodowanego.

II. Trzeba sprawdzić czy oddycha i czy tętno jest wyczuwalne.

III. Jeżeli u osoby porażonej piorunem doszło do zatrzymania oddechu, należy jak najszybciej rozpocząć sztuczne oddychanie, natomiast jeżeli tętno nie jest wyczuwalne niezbędne jest rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo - oddechowej czyli zewnętrznego masażu serca:

 

1. Należy sprawdzić, czy drogi oddechowe poszkodowanego są drożne nie zawierają ciał obcych.

2. Następnie na środku klatki piersiowej poszkodowanego kładziemy nadgarstek jednej ręki i przykrywamy drugą dłonią splatając palce obu rąk oraz zaczynamy uciskanie.

3. Po każdych 30 uciśnięciach 2 wdechy

4. Gdy przywrócimy poszkodowanemu oddech i tętno, należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej i poczekać na przybycie lekarza.