Gmina Lyski

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Lyski w 2021 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym: 

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2021 WÓJTA GMINY LYSKI

wzór wniosku - ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2021 WÓJTA GMINY LYSKI

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Uchwała nr RG.0007.11.2017 Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.20.2017 Rady Gminy Lyski - zmiana uchwały

 _________________________________________________________________________________

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym: 

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2021 WÓJTA GMINY LYSKI

wzór wniosku - ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2021 WÓJTA GMINY LYSKI

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Uchwała nr RG.0007.19.2017 Rady Gminy Lyski 

  _________________________________________________________________________________