Gmina Lyski

Wznowienie naboru związanego z montażem instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) u mieszkańców

Wznawiamy nabór uzupełniający uczestników projektu związanego z montażem Odnawialnych Źródeł Ciepła w budynkach indywidualnych. Nabór dotyczy montażu jedynie pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej, nie są to pompy służące do ogrzewania budynku zimą. Nabór rozpocznie się w dniu 22 lipca, decyduje kolejność zgłoszeń. Wkład mieszkańca wynosi 2338,41 zł przy założeniu, iż powierzchnia użytkowa danego budynku nie przekracza 300 m2. Wszelkie informację nt. firmy wykonawczej, stosowanych urządzeń itp. Znajdują się na stronie internetowej www.lyski.pl – zakładka „środki zewnętrzne” – OZE.

Regulamin wraz z formularzami zgłoszeniowymi można pobrać tutaj