Gmina Lyski

Wznowienie naboru związanego z montażem instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) u mieszkańców - kolektory słoneczne

Wznawiamy nabór uzupełniający uczestników projektu związanego z montażem Odnawialnych Źródeł Ciepła w budynkach indywidualnych. Nabór dotyczy montażu jedynie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Nabór rozpocznie się w dniu 5 stycznia, decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie informację nt. firmy wykonawczej, stosowanych urządzeń itp. Znajdują się na stronie internetowej www.lyski.pl – zakładka „środki zewnętrzne” – OZE.

Regulamin wraz z formularzami zgłoszeniowymi można pobrać tutaj