Gmina Lyski

Akcja "Sprzątanie Świata"

 W jesiennej akcji "Sprzątania Świata" na terenie Gminy Lyski wzięły udział następujące placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Adamowicach, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Pstrążnej, Szkoła Podstawowa w Raszczycach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zwonowicach. Uczestnikami były dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I - VI. Uczniowie wraz z opiekunami zbierali śmieci z terenów przyszkolnych, okolic głównych szlaków komunikacyjnych, a także terenów pobliskich lasów. Łącznie z terenów Gminy Lyski w ramach akcji "Sprzątania Świata" uczestnicy zebrali około 80 worków odpadów. Ponadto, w ramach działań edukacyjnych w placówkach oświatowych zorganizowano m.in. apel, na którym przybliżono uczniom problematykę związaną z ochroną środowiska oraz potrzebą dbania o czystość i porządek, przygotowano przez uczniów gazetkę szkolną oraz obejrzano prezentację promującą ideę dbania o środowisko przyrodnicze.

Akcja miała na celu podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej oraz współodpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu.