Gmina Lyski

Profilaktyka cukrzycy

Prewencja cukrzycy i jej powikłań jest w wielu przypadkach możliwa. Zależy od znajomości jej objawów oraz „uwrażliwienia" społeczeństwa na czynniki ryzyka cukrzycy i jej ciężkich powikłań. Ta wiedza pozwala na szybkie zdiagnozowanie choroby i jej odpowiednie leczenie. Mając na uwadze powyższe fakty oraz dramatyczny wzrost zachorowań na cukrzycę zarówno u dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz kobiet w ciąży rozpoczynamy wspólną wieloletnią walkę z cukrzycą.

Promocja pozdrowotnych zachowań oraz uwypuklenie objawów cukrzycy jest szczególnie ważnym i pierwszorzędowym zadaniem. Załączone plakaty, proste w wyrazie autorstwa światowej federacji diabetologicznej (IDF) są tego jasnym przesłaniem.

ZAŁĄCZNIKI:

Plakat - zrozum cukrzycę Typu II zredukuj ryzyko [370 kB]

Autor: Karolina Korbel