Gmina Lyski

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Adamowicach

Dyrektor placówki:

mgr Bożena Czeszyk

Adres placówki:

ul. Szkolna 7

47-435 Adamowice

 Telefon: 32/ 4300066

fax: 32/ 4300740

zsp.adamowice@lyski.pl

www.zspadamowice.edupage.org

Autor: Robert Urbisz