Gmina Lyski

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zwonowicach

Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. ks. Konstantego Damrota w Zwonowicach

Dyrektor szkoły:

mgr Franciszek Marcol

 

Adres placówki:

ul. Sumińska 9d

44-292 Zwonowice

 

Telefon: 32 4210133

 

email: zsp.zwonowice@lyski.pl

adres strony internetowej: www.zspzwonowice.pl

Autor: Robert Urbisz