Gmina Lyski

Dane podstawowe

Spółka wodociągowo-kanalizacyjna Zwonowice
ul. Jankowicka 28,
44-292 Zwonowice
wodkanzwonowice@gmail.com
Numer KRS 0000132058