Gmina Lyski

Czyste Powietrze

 

 

Miejsce: Lyski, ul. Dworcowa 1a (na parterze budynku OSP Lyski)
Funkcjonowanie: poniedziałki  (godz. 8.00-16.00),  czwartki (godz. 7.00-15.00)
e-mail: czystepowietrze@lyski.pl
kontakt telefoniczny: 32 430 00 51 wew. 300 lub 535 406 686

Informacja o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie Gminy Lyski:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji (zł)

Wg stanu na dzień 30.09.2022 r.*

737

664

332

2  569 228,73

*na podstawie danych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej       w Katowicach

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Artykuły