Gmina Lyski

Centalna Ewidencja Emisyjności Budynków

Menu dla: Centalna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Od 1 lipca 2021 r. należy składać deklaracje w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Deklaracje będzie można składać od 1 lipca br. na dwa sposoby:

1) w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,

2) w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź wysyłając pocztą.

 

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

 

Termin składania deklaracji dla istniejących budynków wynosi 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące CEEB można odnaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq