Gmina Lyski

Wyniki naboru

Informacja dla właścicieli budynków, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w ramach ogłoszonego przez Wojta Gminy Lyski naboru

w dniach od 07 lipca do 23 lipca 2021 r.

 

 

W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w załączeniu publikujemy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.

Obecnie trwa proces podpisywania umów dotacji zgodnie z wykazem osób umieszczonych na liście nr 1 i limitem środków przznaczonych na ten cel w budżecie gminy Lyski na rok 2021 tj. do wysokości 220 000,00 zł

 

Podpisywanie umów z osobami umieszczonymi na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością nastąpi wyłącznie w przypadku odmowy udzielenia dotacji osobom umieszczonym na liście nr 1.

Lista nr 1

Lista rezerwowa