Gmina Lyski

O nas

LOKALIZACJA

Położone w południowej części województwa śląskiego Lyski bezpośrednio sąsiadują z aglomeracją rybnicką. Z uwagi na łatwy dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych oraz bliskość granicy z Czechami, lokalizacja gminy jest bardzo atrakcyjna.

 

 

POWIERZCHNIA

Gmina zajmuje 57 km2, co stanowi 0,46% powierzchni województwa i plasuje wśród gmin średniej wielkości. Pod względem administracyjnym dzieli się na 10 sołectw.

 

URBANIZACJA

W obszarze gminy nie ma terenów zurbanizowanych. Dzięki temu nie występują tu żadne negatywne skutki urbanizacji mogące mieć wpływ na jakość życia mieszkańców.