Gmina Lyski

Dlaczego warto tutaj inwestować?

  • DOBRA KOMUNIKACJA –Jednym z kluczowych czynników zachęcających do inwestycji w Lyskach jest dobre położenie i skomunikowanie Gmina ma dobry dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych oraz linii kolejowej co umożliwia mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie gminy szybki dojazd do kluczowych punktów regionu,
  • DOSTĘP DO ZASOBÓW LUDZKICH –Gmina położona jest między obszarami o wysokiej gęstości zaludnienia i urbanizacji leży w sąsiedztwie miasta Rybnik, Racibórz oraz Rydułtowy. Są one największymi ośrodkami miejskimi tej części województwa i zapewniają regionowi wykwalifikowany zasób ludzki,
  • KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO –Wpływ na jakość życia i postrzeganie gminy mają jej walory przyrodnicze w gminie Lyski są one bardzo wysokie zarówno te krajobrazowe jak i środowiskowe.