Gmina Lyski

Pomniki przyrody

Pomniki Przyrody w Gminie Lyski

Pomnik przyrody w Pstrążnej.

Na cmentarzu obok koscioła p.w. Św. Mikołaja w Pstrążnej rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 555 cm. Jest pomnikiem przyrody od 1955 r. Drzewo to wzmiankowano jako osobliwość przyrodniczą w publikacjach poświęconych przyrodzie województwa śląskiego w latach 20 XX w. Wymieniono je w "Inwentarzu zabytkowych dębów w Polsce (czasopismo "Ochrona Przyrody, rocznik 14) z 1934 r.
Orzeczeniem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 26 kwietnia 1934 r. dąb uznano za zabytek. Miał wówczas 450 cm obwodu. W 1993 r. poddano go zabiegom konserwatorskim.

(źródło: A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska; Szlakami Zielonego Śląska 2; Agencja Reklamowo-Wydawnicza VECTRA; 2008)