Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Archiwalne

Konsultacje projektów uchwał dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

Konsultacje projektów uchwał dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

Art. 5 ust 5 znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada obowiązek na Radę Gminy określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami" zrównanymi" projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności. W związku z powyższym Rada Gminy Lyski wypełniając ustawowy obowiązek podjęła stosowną uchwałę na sesji w dniu 29 marca 2010 r.

Zapisy uchwały wskazują że konsultacje są prowadzone w szczególności za pośrednictwem strony internetowej gminy, na której wraz z ogłoszeniem zamieszcza się projekt danego aktu prawnego.

UCHWAŁA NR LVII/35/2010
RADY GMINY LYSKI
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Załącznik
do uchwały nr LVII/35/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 29 marca 2010

ZARZĄDZENIE NR 0151/ W/195/2010
WÓJTA GMINY LYSKI
z dnia 13 października 2010 r.

w sprawie: konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2011
WÓJTA GMINY LYSKI
z dnia 13 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zakończenia konsultacji społecznej z mieszkańcami sołectw gminy Lyski