Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w roku 2022

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku odbiór odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski będzie świadczony przez firmę PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów.

            Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w roku 2022 będzie wynosiła 29,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny. Natomiast jeżeli właściciel nie dopełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka podwyższonej opłaty nadal będzie wynosić 87,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

            Nie ulega również zmianie zniżka z tytułu kompostowania bioodpadów
w kompostownikach przydomowych, która nadal wynosi 1,00 zł od mieszkańca. Zniżka przysługuje po uprzednim zgłoszeniu kompostownika poprzez wypełnienie formularza deklaracji
 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Jednocześnie informujemy, że w związku z wygaśnięciem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) deklarację o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przesyłać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Formularz złożony w ten sposób należy opatrzeć bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Formularze dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Lyski (www.lyski.pl-->Pobierz formularz<--
w zakładce „gospodarka odpadami komunalnymi” oraz do pobrania w tutejszym urzędzie.

            Przypominamy, że terminy złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  1. W przypadku powstania obowiązku (nabycie nieruchomości, nowy budynek) właściciel zobowiązany jest złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni.
  2. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
    w którym nastąpiła zmiana.
  3. W przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości właściciel ma obowiązek złożyć
    nową deklarację w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.