Konsultacje projektów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

5 czerwca 2020

Odnawialne źródła energii w budynkach oświatowych Gminy Lyski

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Odnawialne źródła energii w budynkach oświatowych Gminy Lyski.

Czytaj więcej o: Odnawialne źródła energii w budynkach oświatowych Gminy Lyski
18 maja 2020

Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie.

Czytaj więcej o: Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie
13 listopada 2019

Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs planuje zrealizować projekt pn. : Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski.

Czytaj więcej o: Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski
13 listopada 2019

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suminie

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suminie.

Czytaj więcej o: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suminie
24 października 2018

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lyski

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lyski.

Czytaj więcej o: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lyski
15 maja 2017

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pstrążnej.

Czytaj więcej o: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej
15 maja 2017

Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach.

Czytaj więcej o: Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach
14 marca 2017

Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski.

Czytaj więcej o: Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski
21 kwietnia 2016

Konsultacje społeczne projektu - Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach.

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu - Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach