Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gmina Lyski - INFORMACJA o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

INFORMACJA o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wojt Gminy Lyski informuje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na „Odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lyski" przewidywane jest w III kwartale 2022 r.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej (nie dotyczy nieruchomości mieszanych) do dnia 1 sierpnia 2022 r. może złożyć:

  • odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

  • oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Uwaga:

Nowa umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.: oświadczenia złożone będą ważne na czas zawarcia umowy przez gminę.

Informacje szczegółowe w tym zakresie można uzyskać telefonicznie: nr tel. 32 4300051 wew. 110.
w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej.