UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2020

W związku z informacją  Powiatowego Inspektora Weterynarii w Rybniku dot. wystąpienia przypadku ptasiej grypy w miejscowości Ruda Kozielska, informujemy iż obszar zagrożony chorobą obejmuje również część Gminy Lyski!

Obszar  obejmuje: sołectwa Zwonowice, Sumina, Bogunice,  częściowo Adamowice, Lyski i Nowa Wieś.

(Mapa obszaru zapowietrzonego oraz obszaru zagrożonego stanowi załącznik do rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik - dostępne poniżej)

 Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk  i obuwia;

3) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

 

Zgłoszenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu należy kierować do:

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rybniku

Adres: ul. 3 Maja 31, 44–200 Rybnik

Telefon: (32) 422 86 32

E-mail: rybnik.miw@wetgiw.gov.pl

 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik

HPAI 2020 - zasady ochrony drobiu - pobierz

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie