Szkody łowieckie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2020

 

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych: w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

 Wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę,

  2. adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę

  3. numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

  4. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

  5. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zgłasza ją:

1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;

2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

a) poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,

b) w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

 

Złożenie kompletnego wniosku pozwoli na znaczne skrócenie czasu oszacowania szkody.

WZÓR WNIOSKU ---> Pobierz