Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

BIKE RACE LYSKI III

LYSKI ROCK FESTIVAL

LYSEK

750-LECIE RASZCZYC

X Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

Informacje dotyczące dofinansowania wraz z wnioskiem

Zasady dofinansowania

przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Lyski polegających na wymianie źródła ogrzewania.

 

Szczegółowe zasady dofinansowania określone są w Uchwale Nr RG.0007.268.2021 Rady Gminy Lyski z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Lyski (zobacz)

oraz

Uchwale Nr RG.0007.417.2022 Rady Gminy Lyski z dnia 14 lipca 2022 sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Lyski (zobacz)

 

Termin naboru:  od dnia 8 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.

 

UWAGA
Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w ww. terminie w Urzędzie Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek w godz. od 8.00 – 16.00, wtorek – piątek  od 7.00-15.00).

Rozpatrywanie wniosków:

W terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru dokonuje się weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz ustala się, które wnioski kwalifikują się do uzyskania dotacji.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, zostaną odrzucone.

Wnioski po stwierdzeniu ich kompletności stanowią podstawę do zawarcia umowy dotacji.

O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji oraz o terminie podpisania umowy Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub elektronicznie.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy!
(przewidywany termin podpisywania umów: sierpień/wrzesień 2022 r.)

 Rodzaj zadania:

Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup i montaż urządzenia grzewczego, dopuszczonego do obrotu handlowego t.j.:

  • kotła opalanego paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN303-5:2012,
  • kotła opalanego biomasą, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN303-5:2012
  • kotła gazowego,
  • kotła olejowego,
  • pompy ciepła, jeśli będzie to jedyne źródło ciepła w budynku,
  • wykonania ogrzewania elektrycznego

Beneficjenci programu:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. kościelne osoby prawne, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347)

Realizacja zadania: do 30 listopada 2022 r.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalnie 25% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 2000,00 zł brutto dla budynku, w którym nastąpiła wymiana źródła ciepła.

Kwota środków zabezpieczonych w budżecie: 15 000 zł

Wniosek o dofinansowanie --------------> pobierz

Zgoda właściciela - pobierz

 

 

Dodatkowe informacje udzielają pracownicy pod numerem telefonu 32 4300051 wew. 110 (w godzinach pracy Urzędu Gminy Lyski tj. w poniedziałek w godz. od 8.00 – 16.00, wtorek – piątek  od 7.00-15.00).