Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2020

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów

na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Lyski.


Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.


Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Lyski,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury – formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
2) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia;

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Lyski w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od godz. 7.00 do 15.00) lub pocztą na adres Urząd Gminy Lyski, 44-295 Lyski  ul. Dworcowa 1a, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                     Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

                                                                                                                                    /-/ Ewelina Sobeczko

ZAŁĄCZNIKI

1. Zgłoszenie kandydata ---> pobierz

2. Oświadczenie ---> pobierz

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych -----> Pobierz

4. Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r ----> zobacz

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie